خاطرات ديانا

محرم 97

                                          التماس دعا به همگي                     اينم لباس مشكي محرم دختر گلم                  ميدان امام اصفهان رفتيم دسته عذاداري ببينيم           ...
20 شهريور 1397

شهريور 97

        گل دخترم با النگوهاي رنگي رنگي (يادش بخير بچگيمون با اين النگوها) ديانا جون و مهلا و لعيا دو تا خواهر گل كه هر روز تابستون ديانا مزاحمشون بود و ازش مواطبت مي كردند.                  اينم مقنعه اش كه عزيز جون دادند براش دوختند.                        ساعت 7.30 صبح اينقدر شاد باشي اونم تو كوچه آبنبات رنگي جايزه دخترم كه بردمش سينما خاله قوربا...
18 شهريور 1397
1