خاطرات ديانا

روز اول مهر 97

                                   روز اول مهر ـ جشن ورودي مهد كودك شفق                               ديانا و باران جان دوست عزيزش                              &nb...
7 مهر 1397

محرم 97

                                          التماس دعا به همگي                     اينم لباس مشكي محرم دختر گلم                  ميدان امام اصفهان رفتيم دسته عذاداري ببينيم           ...
20 شهريور 1397

شهريور 97

        گل دخترم با النگوهاي رنگي رنگي (يادش بخير بچگيمون با اين النگوها) ديانا جون و مهلا و لعيا دو تا خواهر گل كه هر روز تابستون ديانا مزاحمشون بود و ازش مواطبت مي كردند.                  اينم مقنعه اش كه عزيز جون دادند براش دوختند.                        ساعت 7.30 صبح اينقدر شاد باشي اونم تو كوچه آبنبات رنگي جايزه دخترم كه بردمش سينما خاله قوربا...
18 شهريور 1397

مرداد 97

                          اينم دياناي مورچه گزيده (الهي بميرم برات )                          ميدان امام اصفهان   يه گل خوشگل و خوشبو از طرف پدر و دختر براي ماماني خسته                       لباس خوشگل هديه عزيز جون يهويي   با آوين گله و آرش شيطون و غير قابل كنترل تو خونه جديد ساخته شده با بالش (خونه عزيزجون) &nb...
21 مرداد 1397