خاطرات ديانا

مرداد 97

                          اينم دياناي مورچه گزيده (الهي بميرم برات )                          ميدان امام اصفهان   يه گل خوشگل و خوشبو از طرف پدر و دختر براي ماماني خسته                       لباس خوشگل هديه عزيز جون يهويي   با آوين گله و آرش شيطون و غير قابل كنترل تو خونه جديد ساخته شده با بالش (خونه عزيزجون) &nb...
21 مرداد 1397
1